Hakkimizda

Bizim anlayişimiz

Ayrımcılık, birçok insan için günlük yaşamın bir parçası olan sosyal bir gerçekliktir.
Ayrımcılık, tarihsel olarak büyüyen ve insanları ayrıcalık ve ayrimcilik kategorilerine ayıran güç ilişkilerini ifade eder.
İnsanlar (atfedilen) kökenleri, dilleri, ikamet durumları, ten rengi veya görünümleri, cinsiyet, din ve inanç, sosyal statü, medeni hal, engellilik, yaş veya cinsel kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kalırlar.
Ayrımcılık bireysel, kurumsal ve sosyal / ideolojik düzeyde gerçekleşir.
İnsan onurunu ihlal eder ve temel insan haklarıyla çelişir.
Çünkü tüm insanlar haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.

Biz nasil calişiyoruz

Toplumumuzdaki ayrımcı yapıların ve uygulamaların farkındayız ve sürdürülebilir değişim için çalışıyoruz.
Ayrımcılık yaşayanlarin tarafındayız. Bizimle kötü deneyimlerini paylaşmak icin baş vuran insanlara onurlu bir ortam sunuyoruz. Yetenekli yanlarınızı gözetiyoruz ve onlari güçlendirmek icin ugrasiyoruz. Bu, insanları kendi kaderlerini tayinlerinde ve haklarını savunmak için bireysel yollarıyla desteklediğimiz anlamına gelir.
Biz cok yönlü bir yaklaşımla çalışıyoruz, çünkü farklı ayrımcılık biçimleri iç içe geçebilir, birbirini etkileyebilir ve böylece etkilenenlerin dezavantajını artırabilir. Her kim ne türlü özeliginden dolayi ayrimciliga ugramis olursa olsun herkes için erişilebiliriz!
Ayrımcılığın insanlarin bilince duyurmak bizim için önemlidir. Bu yüzden etkinliklerde bulunmaktayız ve insanları duyarlı hale getirmek için yeterlilik alanında aktifiz.

Ekibimiz

Hepimiz içinde yaşadığımız toplum tarafından şekilleniriz. Biz de var olan yapıların bir parçası olduğumuzun farkındayız. İşimizin hakkini vermek için ayrıcalıklarımızi ve kendi ayrımcılık deneyimimiz üzerinde düşünüyoruz. Sosyal adaletsizlik nedeniyle duyulmayan sesleri duyurmak için kendimizi bir araci olarak görüyoruz.
Hedeflediğimiz sosyal değişimlerin içimizde ve aramızda başladığına inanıyoruz. Bu nedenle içsel ve dışsal olarak sürekli hareket, düşünme ve katılım içindeyiz. Farklı bakış açılarımızın tanınması ve birbirimizle özenli ve saygılı bir etkileşim bizim için merkezi bir öneme sahiptir.

Dernegin kuruluşu ve bağlantı

Baden-Württemberg Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanlığı, entegrasyon yönetmeliği (VwV) aracılığıyla, Stuttgart Gençlik Konseyi (Stadtjugendring Stuttgart) , Kültürler Forumu (Forum der Kulturen) ve „die AnStifter“ Stuttgart için bağımsız bir ayrımcılıkla mücadele ajansı anlayışı, gelişimi ve çalışmalarının başlaması için “Stuttgart Ayrımcılıkla Mücadele Ajansı” girişim grubunu başlattı ve Stuttgart Şehri (Entegrasyon Politikası Dairesi) 2016-2018 yılları arasında hibeler onaylandi. Ilgili üç bağımsız kuruluş, ajansı oluşturmak ve Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Ofisi’ni kurmak için bir araya geldi.
1 Ağustos 2016’dan bu yana ofis yönetimine% 50 calişma pozisyon verilmiştir. Ofis örgütsel ve idari olarak Stadtjugendring Stuttgart’a bağlanmiştir.
Stuttgart belediye meclisi 2017 yılında projenin sonundan önceki fon miktarını üstlenmeye karar verdi. Ocak 2019’dan bu yana, ofisin% 50 calişma pozisyonu Stuttgart şehri tarafından tek sponsor olarak „Stadtjugendring“ ile finanse edildi. Aralık 2019 belediye meclisi kararıyla fon yıllık 65.000 € ‘ya çıkarıldı.
Eylül 2019’dan bu yana, ofis, Stuttgart bölgesindeki yakındaki belediyelerden danişmanlik taleplerini işleyebilmek için devletten de fon aldı.
„Aktion Mensch“ destekledigi projenin ismi: “Çocuklarla ve ergenlerle ayrımcılıkla mücadele çalışması”. Bu projenin agirligi olarak „Duyarlılık – Danismanlik – Güçlendirme ”, çocuklara, ergenlere ve onların bakıcılarına ve yaşam alanlarına ve Mayıs 2022’ye kadar devam ediyordur.
Mayıs 2020’den beri yeni bir ismimiz var: Stuttgart Ayrımcılık-Kritik Çalışma Ofisi (Büro für diskriminierungskritische Arbeit, BfDA). Bu isim değişikliği, ayrımcılık ve ırkçılığı eleştiren bir organizasyonel gelişim sürecinin bir parçası olarak ortaya çıktı.
Ayrımcılık karşıtlığı yerine neden ayrımcılık eleştirisi? “Anti”: Bir şeye karşı olmaktir. Ayrımcı yapıların bir parçası olmadığımızı gösterir. Ayrıca, katılımımızı kabul etme ve mevcut yapılar içindeki ayrımcılığı ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını kabul etme sorumluluğumuzu ortadan kaldırır. Diğer yandan ayrımcılık eleştirisi, ayrımcılığı sürekli sorgulama ve eleştirme ve böylece ayrımcı yapıları değiştirme sürecimizi ifade eder.

Jahresbericht_BfDA2020

Projektbericht_2016-2018

Geschäftsberichte des Stadtjugendring Stuttgart mit Beiträgen des BfDA:

SJR Geschäftsbericht 2020

SJR Geschäftsbericht 2019

SJR Geschäftsbericht 2018